[ ] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


(Janasik) (. 1900- .), . : "" (1928, " ", , . . ; . "", 1955, , . . ), " " "" ( - 1947, " ", , . ), "" . (1950, . . ), "" (1951) "" (1952, ), - . . ; " " (1953, , . . ), "" (1953, , , . . ).

(: . , , 1981)
..

[c]