[ ] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


- (Balet Praha), (1964-70). . . . . . . 1968 , 1968 - . . , , . ( , ). : "" , " " ( - 1964), " " . (1966) - . , "" . (1965), "" . (1966), " " . (1968), "" (1968) - . . : . , . , . , . , . , . . .-. 1965, 1969, 1970 . " ".

(: . , , 1981)
..

Ш

ר

[c]