[ ] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


(Bryans) [. . - (Godet)] (. 1945, ), . . 1963 , . , . . 1973 , . - (" " ), " " . , - 1974; ("" . ), " " . , - 1974; " " . ( " "), (""), "" , ("" . ), - 1975, ("", 1976), (" " , 1978) . . - . , . " " . ( . . , 1973) (1974).

(: . , , 1981)
..

[c]