[ ] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


(Haydn) (31.3.1732, , , - 31.5.1809, ), . . . , . . . . (, , , , . , , ). . . " ", . . ., . . (1813, " ", ). , . .: "" (1928, . , , . . ), " """ (1948, "- ", , . . . ), " " (1950, , . . ), " " ( . No 88, 1951, , . . ), " " (1967, , , . . ), "-" ( . . , 1968, "- ", . . ), "" ( . . , 1968, , . . ), " " (1968, "", . . ), "-1+6" (1972, , . . ); "-" (1972, . . 1920- .), " " (1973, " "), "Push comes to shove" ( . No 82 "", 1976, " ", -) - . . , .

(: . , , 1981)
..

[c]