[ ] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


(Keil) (. 22.9.1944, , ), (). . . 1961 - . . , . - " -" . ""; . - "Ѹ" , " " , "" ; . - " ", " I" . , "" . , " " . . , " . . . ." . ; . - "" . , "" , " ", " " , " "; . - " " . , "" . .

(: . , , 1981)
..

[c]